جستجو نماد

بانک دی

نماد
دی
آخرین قیمت
۲,۰۹۳ تومان (۲.۰۰)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ اسفند 6.40 میلیارد سهم

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۹ماهه ۱۳۹۹ -۳۶۱.۱۵ ۱۳۱.۳۷ % ۱۳۱.۳۷ % -۷۴۱.۳
۶ماهه ۱۳۹۹ -۶۰۷.۶۲ -۵۸.۸۰ % -۶۹.۲۰ % ۶۵۷.۰
۳ماهه ۱۳۹۹ ۳۱۲۷.۹۵ ۹۷.۲۳ % ۹۷.۲۳ % ۴۷۵۲.۰
۱۲ماهه ۱۳۹۸ ۱۲۵۲.۱۱ -۲۷.۵۹ % -۱.۰۲ % -۲۰.۰

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۲۳.۴۷ ۱.۳۵ -94.24 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۲,۱۱۳ تومان ۲,۰۹۳ تومان -0.96 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)