جستجو نماد

قند مرودشت

نماد
قمرو
آخرین قیمت
۲,۴۶۱ تومان (۰.۶۱)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ تیر 0.40 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان) افزایشی

دی آذر آبان
۹۰.۸۵ ۳۴.۹۶ ۲۰.۰۰
میانگین درآمد امسال ۲۲.۰۲
میانگین درآمد سال قبل ۱۲.۱۳

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۱۲ماهه ۱۴۰۰ ۱۰۱.۴۱ ۲۹.۴۲ % ۲۲.۶۶ % ۵۷۴.۴
۹ماهه ۱۴۰۰ ۹۰.۷۴ ۴۸.۴۹ % ۳۹.۶۷ % ۸۹۹.۹
۶ماهه ۱۴۰۰ ۵۱.۵۵ ۲۷.۲۱ % ۱۷.۱۳ % ۲۲۰.۸
۳ماهه ۱۴۰۰ ۲۰.۵۱ ۴۳.۹۶ % ۳۴.۸۸ % ۱۷۸.۹

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۰.۲۶ ۰.۱۳ -51.66 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۲,۵۴۰ تومان ۲,۴۶۱ تومان -3.11 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)