جستجو نماد

معدنی و صنعتی گل گهر

نماد
کگل
آخرین قیمت
۲,۴۰۴ تومان (۰.۰۴)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ اسفند 100.00 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان)

آذر آبان مهر
۴۱۱۱.۴۶ ۴۶۲۵.۸۹ ۴۰۰۴.۱۴
میانگین درآمد امسال ۴۰۳۲.۳۵
میانگین درآمد سال قبل ۲۵۷۷.۸۵

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۹ماهه ۱۴۰۰ ۱۲۴۵۲.۰۳ ۴۱.۶۰ % ۳۵.۷۱ % ۴۴۴.۷
۶ماهه ۱۴۰۰ ۹۶۳۰.۸۷ ۳۵.۹۵ % ۳۳.۳۳ % ۳۲۱.۰
۳ماهه ۱۴۰۰ ۱۴۲۰۸.۲۳ ۶۲.۹۴ % ۵۵.۶۷ % ۷۹۱.۰
۱۲ماهه ۱۳۹۹ ۱۱۶۹۵.۲۵ ۴۲.۱۳ % ۴۰.۵۳ % ۴۷۴.۰

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۱۰.۷۶ ۷.۵۸ -29.6 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۲,۳۹۴ تومان ۲,۴۰۴ تومان 0.42 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)