جستجو نماد

گسترش صنایع و خدمات کشاورزی

نماد
تکشا
آخرین قیمت
۴,۵۶۰ تومان (۲.۰۰)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ اسفند 0.20 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان)

اسفند بهمن دی
۲۹.۰۷ ۱۷.۹۷ ۶.۸۵
میانگین درآمد امسال ۴.۷۱
میانگین درآمد سال قبل ۳.۳۲

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۹ماهه ۱۳۹۹ ۱۰.۲۶ ۳۴.۸۱ % ۱۰۵.۹۴ % ۵۴۳.۶
۶ماهه ۱۳۹۹ ۱۸.۰۸ ۴۰.۵۳ % ۱۲۳.۵۰ % ۱۱۱۶.۷
۳ماهه ۱۳۹۹ ۱۴.۰۰ ۳۷.۵۹ % ۷۱.۴۴ % ۵۰۰.۲
۱۲ماهه ۱۳۹۸ ۹.۵۳ ۳۷.۴۷ % ۱۹.۹۸ % ۹۵.۲

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۰.۰۵ ۰.۰۳ -31.87 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۴,۶۶۸ تومان ۴,۵۶۰ تومان -2.31 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)