جستجو نماد

لبنیات کالبر

نماد
غالبر
آخرین قیمت
۱,۸۴۴ تومان (۰.۷۵)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ اسفند 0.46 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان) باثبات

بهمن دی آذر
۱۵.۳۱ ۱۴.۹۹ ۱۴.۱۳
میانگین درآمد امسال ۱۰.۱۰
میانگین درآمد سال قبل ۹.۱۷

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۹ماهه ۱۳۹۹ ۳۶.۹۴ ۲۰.۱۹ % ۳.۰۲ % ۲۴.۱
۶ماهه ۱۳۹۹ ۳۱.۰۵ ۱۴.۹۹ % ۰.۱۷ % ۱.۲
۳ماهه ۱۳۹۹ ۲۲.۹۳ ۹.۶۵ % -۸.۵۷ % -۴۲.۶
۱۲ماهه ۱۳۹۸ ۳۱.۷۳ ۲۱.۹۱ % ۱۰.۳۸ % ۷۱.۳

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۶.۷۲ ۱۲.۰۴ 79.21 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۱,۸۶۹ تومان ۱,۸۴۴ تومان -1.34 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)