جستجو نماد

صنایع آذر آب

نماد
فاذر
آخرین قیمت
۲,۴۳۹ تومان (۱.۹۷)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ اسفند 1.00 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان)

دی آذر آبان
۲۹.۸۶ ۳۱.۸۱ ۳۳.۹۰
میانگین درآمد امسال ۳۲.۹۲
میانگین درآمد سال قبل ۳۸.۷۳

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۹ماهه ۱۳۹۹ ۹۹.۴۳ ۱۵.۱۵ % ۸.۱۹ % ۸۱.۵
۶ماهه ۱۳۹۹ ۱۰۴.۲۵ ۲۵.۰۴ % -۰.۰۹ % -۰.۹
۳ماهه ۱۳۹۹ ۹۲.۶۲ ۱۶.۶۲ % -۹.۰۵ % -۸۳.۸
۱۲ماهه ۱۳۹۸ ۲۱۷.۵۹ ۱۸.۱۷ % ۱۰.۲۸ % ۲۲۳.۷

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۴.۵۷ ۰.۳۹ -91.53 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۲,۴۷۹ تومان ۲,۴۳۹ تومان -1.61 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)