جستجو نماد

صنعتی آما

نماد
فاما
آخرین قیمت
۱,۶۰۹ تومان (۰.۹۴)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ اسفند 1.50 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان) افزایشی

تیر خرداد اردیبهشت
۷۳.۵۸ ۶۴.۹۷ ۶۲.۸۲
میانگین درآمد امسال ۵۱.۳۵
میانگین درآمد سال قبل ۲۳.۵۱

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۱۲ماهه ۱۳۹۹ ۲۲۹.۴۲ ۴۴.۲۲ % ۳۶.۹۱ % ۵۶۴.۵
۹ماهه ۱۳۹۹ ۱۷۴.۵۲ ۴۶.۱۵ % ۳۵.۹۴ % ۴۱۸.۲
۶ماهه ۱۳۹۹ ۱۴۲.۶۳ ۴۵.۷۴ % ۳۸.۸۴ % ۳۶۹.۳
۳ماهه ۱۳۹۹ ۶۹.۶۳ ۳۹.۲۰ % ۲۸.۴۵ % ۱۳۲.۱

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۰.۹۹ ۱.۱۰ 10.94 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۱,۵۷۶ تومان ۱,۶۰۹ تومان 2.09 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)