جستجو نماد

فولاد امیر کبیر کاشان

نماد
فجر
آخرین قیمت
۲,۹۷۲ تومان (۱.۰۰)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ اسفند 2.46 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان) کاهشی

مرداد تیر خرداد
۳۶۴.۷۳ ۳۰۹.۰۹ ۴۹۷.۷۱
میانگین درآمد امسال ۳۸۹.۱۹
میانگین درآمد سال قبل ۲۲۹.۶۳

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۳ماهه ۱۴۰۰ ۱۱۶۷.۵۶ ۱۸.۹۱ % ۱۷.۲۴ % ۸۱۸.۷
۱۲ماهه ۱۳۹۹ ۹۲۲.۰۸ ۴۱.۶۵ % ۵۱.۸۳ % ۱۹۴۴.۲
۹ماهه ۱۳۹۹ ۸۳۷.۰۰ ۵۰.۷۳ % ۳۸.۵۳ % ۱۳۱۱.۹
۶ماهه ۱۳۹۹ ۶۲۱.۲۹ ۴۵.۵۱ % ۴۰.۷۳ % ۱۰۲۹.۶

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۱۰.۶۸ ۶.۰۹ -42.93 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۳,۰۴۱ تومان ۲,۹۷۲ تومان -2.27 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)