جستجو نماد

تولیدی کاشی تکسرام

نماد
کترام
آخرین قیمت
۲,۲۷۵ تومان (۳.۳۱)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ اسفند 0.29 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان)

آذر آبان مهر
۲۴.۸۰ ۲۲.۱۵ ۲۵.۱۹
میانگین درآمد امسال ۱۸.۱۱
میانگین درآمد سال قبل ۱۵.۵۷

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۶ماهه ۱۴۰۰ ۶۳.۶۸ ۴۰.۹۰ % ۲۷.۰۲ % ۵۸۳.۳
۳ماهه ۱۴۰۰ ۴۴.۹۸ ۴۷.۳۱ % ۳۰.۰۷ % ۴۵۸.۶
۱۲ماهه ۱۳۹۹ ۶۴.۱۶ ۴۵.۸۶ % ۴۰.۷۰ % ۸۸۵.۲
۹ماهه ۱۳۹۹ ۴۵.۱۸ ۴۸.۷۶ % ۳۴.۹۳ % ۵۳۵.۰

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۱.۷۴ ۲.۶۲ 50.15 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۲,۱۴۴ تومان ۲,۲۷۵ تومان 6.11 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)