جستجو نماد

کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌

نماد
کحافظ
آخرین قیمت
۱,۲۳۶ تومان (۱.۹۸)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ اسفند 1.47 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان) کاهشی

بهمن دی آذر
۲۱.۶۵ ۲۸.۲۳ ۲۹.۳۴
میانگین درآمد امسال ۱۸.۰۴
میانگین درآمد سال قبل ۸.۲۶

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۹ماهه ۱۳۹۹ ۷۵.۰۳ ۳۵.۶۸ % ۲۹.۲۰ % ۱۴۹.۲
۶ماهه ۱۳۹۹ ۵۶.۱۰ ۳۰.۶۴ % ۵۹.۷۵ % ۲۲۸.۲
۳ماهه ۱۳۹۹ ۳۱.۲۶ ۱۲.۹۴ % ۱۷.۶۸ % ۳۷.۶
۱۲ماهه ۱۳۹۸ ۴۱.۰۶ ۶.۶۱ % ۷.۸۵ % ۲۱.۹

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۴.۰۶ ۰.۳۸ -90.75 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۱,۲۵۹ تومان ۱,۲۳۶ تومان -1.83 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)