جستجو نماد

شیشه و گاز

نماد
کگاز
آخرین قیمت
۱,۸۰۳ تومان (۳.۶۹)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ اسفند 0.85 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان) افزایشی

مهر شهریور مرداد
۲۹.۶۹ ۲۴.۴۴ ۱۷.۵۶
میانگین درآمد امسال ۲۳.۶۳
میانگین درآمد سال قبل ۲۱.۱۷

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۶ماهه ۱۴۰۰ ۶۸.۸۶ ۴۳.۱۱ % ۱۵.۸۹ % ۱۲۸.۷
۳ماهه ۱۴۰۰ ۷۲.۹۳ ۴۲.۵۴ % ۳۵.۰۷ % ۳۰۰.۹
۱۲ماهه ۱۳۹۹ ۶۳.۲۶ ۳۵.۲۲ % ۱۲.۱۰ % ۹۰.۱
۹ماهه ۱۳۹۹ ۷۱.۵۷ ۴۰.۰۷ % ۴۱.۷۸ % ۳۵۱.۸

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۱.۳۴ ۰.۶۰ -55.27 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۱,۸۹۳ تومان ۱,۸۰۳ تومان -4.75 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)