جستجو نماد

بین المللی محصولات پارس

نماد
شپارس
آخرین قیمت
۶۰۶ تومان (۴.۸۴)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ شهریور 0.78 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان)

اسفند بهمن دی
۵۰.۷۴ ۲۷.۹۳ ۷۰.۹۲
میانگین درآمد امسال ۵۲.۹۶
میانگین درآمد سال قبل ۵۹.۱۸

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۶ماهه ۱۴۰۱ ۱۴۹.۸۵ ۱۲.۲۸ % -۹.۴۶ % -۱۸۲.۸
۳ماهه ۱۴۰۱ ۱۶۷.۸۸ ۱۶.۸۷ % ۰.۲۶ % ۵.۶
۱۲ماهه ۱۴۰۰ ۲۰۱.۵۴ ۲۲.۳۰ % ۱۹.۱۹ % ۴۹۸.۶
۹ماهه ۱۴۰۰ ۱۳۱.۱۴ ۱۴.۶۷ % -۲۴.۱۵ % -۴۰۸.۴

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۲.۱۶ ۳.۵۶ 64.98 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۵۵۱ تومان ۶۰۶ تومان 9.98 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)