جستجو نماد

نفت سپاهان

نماد
شسپا
آخرین قیمت
۳۶۴ تومان (۳.۹۶)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ اسفند 56.00 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان) افزایشی

مرداد تیر خرداد
۱۱۹۱.۶۴ ۹۹۴.۲۹ ۱۱۰۲.۸۰
میانگین درآمد امسال ۹۳۲.۶۷
میانگین درآمد سال قبل ۵۹۸.۳۷

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۳ماهه ۱۴۰۰ ۲۷۹۸.۰۰ ۳۰.۹۱ % ۲۵.۷۰ % ۱۲۸.۴
۱۲ماهه ۱۳۹۹ ۲۵۳۸.۶۶ ۲۵.۵۵ % ۲۲.۸۲ % ۱۰۳.۵
۹ماهه ۱۳۹۹ ۲۱۹۳.۷۳ ۳۲.۳۷ % ۲۵.۰۸ % ۹۸.۲
۶ماهه ۱۳۹۹ ۱۵۶۷.۵۰ ۲۷.۷۰ % ۲۷.۹۴ % ۷۸.۲

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۶۱.۱۲ ۲۲۹.۴۶ 275.46 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۳۲۷ تومان ۳۶۴ تومان 11.08 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)