جستجو نماد

داروسازی تولید دارو

نماد
دتولید
آخرین قیمت
۶۶۳ تومان (۴.۹۱)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ اسفند 0.85 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان)

اسفند بهمن دی
۱۲.۷۰ ۲۸.۰۳ ۲۸.۱۲
میانگین درآمد امسال ۱۸.۶۹
میانگین درآمد سال قبل ۲۷.۱۳

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۹ماهه ۱۴۰۰ ۶۹.۱۸ ۲۵.۸۲ % ۱.۱۶ % ۹.۵
۶ماهه ۱۴۰۰ ۳۸.۹۳ ۷.۵۱ % -۲.۵۸ % -۱۱.۸
۳ماهه ۱۴۰۰ ۶۰.۰۸ ۲۴.۴۸ % ۴.۵۴ % ۳۲.۱
۱۲ماهه ۱۳۹۹ ۷۲.۲۵ ۳۸.۴۰ % ۷.۴۰ % ۶۲.۹

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۴.۱۴ ۵.۷۸ 39.56 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۶۱۱ تومان ۶۶۳ تومان 8.51 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)