جستجو نماد

فرابورس

نماد
فرابورس
آخرین قیمت
۳,۲۱۴ تومان (۵.۰۰)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ اسفند 7.00 میلیارد سهم

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۶ماهه ۱۳۹۹ ۱۹۲.۳۴ ۱۰۰.۰۰ % ۲۹۹.۵۶ % ۸۲۳.۱
۳ماهه ۱۳۹۹ ۱۵۵.۷۳ ۱۰۰.۰۰ % ۸۸.۵۶ % ۱۹۷.۰
۱۲ماهه ۱۳۹۸ ۴۶.۳۰ ۱۰۰.۰۰ % ۸۷.۴۰ % ۵۷.۸
۹ماهه ۱۳۹۸ ۴۶.۳۰ ۱۰۰.۰۰ % ۸۷.۴۰ % ۵۷.۸

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۲۶.۷۱ ۴۳.۵۸ 63.2 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۳,۲۳۰ تومان ۳,۲۱۴ تومان -0.5 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)