جستجو نماد

کلر پارس

نماد
کلر
آخرین قیمت
۱۰,۰۰۶ تومان (۴.۹۹)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ اسفند 0.33 میلیارد سهم

وضعیت درآمد ماهانه (میلیارد تومان) باثبات

تیر خرداد اردیبهشت
۲۶.۸۸ ۳۰.۵۶ ۲۶.۶۲
میانگین درآمد امسال ۲۷.۹۷
میانگین درآمد سال قبل ۲۳.۰۹

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۳ماهه ۱۴۰۰ ۸۳.۹۱ ۳۵.۹۸ % ۲۴.۳۶ % ۶۲۴.۱
۱۲ماهه ۱۳۹۹ ۷۳.۰۳ ۵۱.۰۵ % ۳۳.۴۰ % ۷۴۴.۸
۹ماهه ۱۳۹۹ ۷۴.۲۰ ۳۶.۸۶ % ۲۱.۱۳ % ۴۷۸.۸
۶ماهه ۱۳۹۹ ۷۳.۸۵ ۵۳.۳۶ % ۶۸.۷۳ % ۱۵۴۹.۹

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۱.۵۶ ۱.۱۶ -25.52 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۱۰,۹۶۷ تومان ۱۰,۰۰۶ تومان -8.76 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)