جستجو نماد

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

نماد
شستا
آخرین قیمت
۱,۲۲۸ تومان (۱.۵۲)
آخرین بروز رسانی سال مالی تعداد سهام
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ خرداد 142.00 میلیارد سهم

صورت سود و زیان به تفکیک هر فصل

گزارش فصلی درآمد عملیاتی
(میلیارد تومان)
حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص سود محقق شده (ريال)
۶ماهه ۱۳۹۹ ۴۲۴۴.۷۵ ۱۰۰.۰۰ % ۱۰۰.۲۶ % ۲۹۹.۷
۳ماهه ۱۳۹۹ ۴۴۵۹.۶۷ ۱۰۰.۰۰ % ۹۹.۱۶ % ۳۱۱.۴
۱۲ماهه ۱۳۹۸ ۱۹۴۶۰.۹۳ ۱۰۰.۱۳ % ۹۸.۹۳ % ۱۳۵۵.۸
۹ماهه ۱۳۹۸ ۱۵.۵۹ ۱۶۷.۳۵ % ۱۸۳.۰۴ % ۲.۰

تحرکات حجمی

میانگین حجم ماه میانگین اخیر درصد تغییرات
۱۵۴.۱۰ ۱۰۳.۷۴ -32.68 %
قیمت اول هفته قیمت آخر هفته درصد تغییرات
۱,۲۹۶ تومان ۱,۲۲۸ تومان -5.25 %
در این بخش تنها اطلاعات شرکت های تولیدی ثبت گردیده و برای شرکت های سرمایه گذاری و قرارداد محور فقط آپشن ورود پول هوشمند قابل استفاده میباشد.

ملاک ورود پول هوشمند، افزایش میانگین حجم معاملات اخیر نسبت به میانگین حجم ماه و صعودی بودن کندل هفتگی میباشد، که نشان از قدرت خریدارن دارد.

© کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)